Teenuse osutamise tingimused

OÜ Läätsed.ee registrikood 12184293, aadress Reti tee 12, Peetri alevik, Rae vald, Harjumaa 75312, tel. +372 5688 5442 (edaspidi nimetatud Teenuse osutaja), ja klient, kes vormistab Läätsed24.ee veebipoes tellimuse ning identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi nimetatud Ostja), sõlmivad käesoleva Läätsed.ee kasutuslepingu (edaspidi nimetatud Kasutusleping).

1. Veebipood

1.1. Läätsed24.ee on veebipood, mille vahendusel toimub toodete müük Ostjale.

1.2. Läätsed24.ee on Teenuse osutajale kuuluv domeen ja kaubamärk.

2. Üldsätted

2.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel võlaõigusseadusest, teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning Kasutuslepingus kokkulepitust.

2.2. Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse Läätsed.ee teenusesse muudatusi.

2.3. Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta Kasutuslepingu tingimusi, ilma et tal oleks kohustus teatada sellest Ostjale.

2.4. Läätsed.ee pakutavaid tooteid müüakse füüsilistele ja juriidilistele isikutele.

2.5. Ostja kinnitab, et ta on vähemalt 18-aastane ning et ta on teovõimeline ja tema teovõimet ei ole piiratud.

3. Tooted ja ostu sooritamine

3.1. Kuvatavate toodete juurde on reeglina märgitud kui kaua nende tellimine aega võib võtta. Läätsed24.ee kuvatud toodete saadavus võib muutuda tehniliste probleemide tõttu lao või Läätsed.ee programmides.

3.2. Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab Läätsed.ee töötaja Ostjaga ühendust, pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga, või tagastab raha Ostjale. Raha tagastatakse hiljemalt neljateist (14) kalendripäeva jooksul.

3.3. Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest Läätsed24.ee -s. Läätsed24.ee -s olevad tootekirjeldused ei ole ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

3.4. Ostja valib välja soovitud tooted, sisestab tellimuse täitmiseks nõutud andmed (eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon, elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks) ning tasub toote eest valitud viisil (pangalink või pangaülekanne).

3.5.Ostja avaldab ja kinnitab, et ta soovib ja nõustub maksma kogu toote ostuhinna enne Teenuse osutajapoolset tellimuse täitmist. Kui Ostja valib tasumiseks maksmise pangalingi kaudu, siis kohustub Ostja koheselt tellimuse vormistamise käigus pangalingi kaudu toote ostuhinna ära tasuma. Kui Ostja soovib tasuda toote eest pangaülekandega, siis kohustub ta seda tegema hiljemalt kolme (3) kalendripäeva jooksul arvates tellimuse vormistamisest. Tellimus pööratakse täitmisele pärast raha laekumist Teenuse osutaja arveldusarvele.

3.6. Tellimuse esitamisel Ostja kinnitab, et:

3.6.1. tal on kontaktläätsed silmaarsti või optometristi poolt määratud ning ta on varem kontaktläätsi kandnud;

3.6.2. ta teab oma kontaktläätse tugevust ja teisi parameetreid;

3.6.3. ta oskab kontaktläätsi kasutada ja hooldada;

3.6.4. ta on teadlik ohtudest, mis võivad kaasneda kontaktläätsede kandmisega, samuti kontaktläätsede ebapiisava hoolduse või ebaõige käsitlemisega;

3.6.5. tal ei ole vastunäidustusi kontaktläätsede kandmiseks.

3.7. Ostja kohustub esitama tellimuse vormistamisel tõesed andmed. Teenuse osutaja ei vastuta tellimuse täitmisel Ostja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mitte täitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

4. Hinnad

4.1. Kõik Läätsed24.ee veebipoes olevad hinnad on eurodes ning sisaldavad käibemaksu.

4.2. Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta veebipoes kuvatavaid hindu. Kui Teenuse osutaja on muutnud hindu pärast Ostja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Teenuse osutaja tarnima Ostjale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Ostjal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

5. Kohaletoimetamine

5.1. Vastavalt Ostja soovile on võimalik tooted kätte toimetada ühel järgmistest viisidest:

5.1.1. Tooted toimetatakse Ostja poolt valitud SmartPOST-i või Omniva pakiautomaati toote juurde kirjutatud aja jooksul. Sellise kättetoimetamise viisi korral tasub transpordi kulud Teenuse osutaja;

5.1.2. Tooted toimetatakse Ostjani (tellimuses märgitud kättetoimetamise aadressil) Eesti Vabariigi piires SmartKULLER kulleriga toote juurde kirjutatud aja jooksul. Sellise kättetoimetamise viisi korral tasub transpordi kulud Teenuse osutaja, kui tellimuse summa on suurem kui 48 eurot (koos käibemaksuga). Kui tellimuse summa on alla 48 euro, siis peab Ostja tasuma 3,00 eurot (sisaldab käibemaksu), kui soovib kaupa saada SmartKULLER teenusega.

5.2. Toodete kohaletoimetamise aeg tööpäevades on toodud iga toote puhul eraldi välja toote tellimise lehel.

6. Taganemisõigus

6.1. Pärast tellimuse kättesaamist on Ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda neljateist (14) päeva jooksul, välja arvatud peatükis 7 nimetatud toodete puhul, mida ei ole võimalik tagastada.

6.2. Taganemisõigus ei kohaldu, kui Ostjaks on juriidiline isik.

6.3. 14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuse, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes. Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Teenuse osutajal õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.

6.4. Kauba tagastamiseks tuleb täita kauba tagastamise vorm siin hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest

6.5. Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi). Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.

6.6. Teenuse osutaja tagastab tagastatava kauba kättesaamisel Ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik Ostjalt lepingu alusel saadud tasud. Teenuse osutaja võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni Ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

6.7. Kui ostja on sõnaselgelt valinud veebipoe pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea veebipood Ostjale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

6.8. Teenuse osutajal on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda Ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

6.9. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

7. Tagastamisele mittekuuluvad tooted

7.1. Mitte-standardsed kontaktläätsed

7.1.1. Mitte-standardsed kontaktläätsed on: spetsiaalse disainiga kontaktläätsed (nagu toorilised ja multifokaalsed kontaktläätsed) või muud spetsiallselt Ostja jaoks tellitavad kontaktläätsed (pluss-tugevustega, ekstreemsete tugevustega kontaktläätsed).

7.1.2. Kuna mitte-standardseid kontaktläätsi valmistatakse vastavalt laekunud tellimustele (seega on tegemist tootega, mis on valmistatud konkreetse Ostja esitatud tingimuste kohaselt), siis ei saa neid tagastada ega ümber vahetada ning tellimust saab katkestada ainult kahekümne nelja (24) tunni jooksul arvates tellimuse esitamisest. Vastav teade tuleb saata Teenuse osutaja e-posti aadressile info@laatsed24.ee.

7.2. Defektiga kontaktläätsed.

7.2.1. Kui Ostja avastab kohe pärast kontaktläätse kasutama hakkamist, et tegemist võib olla defektse kontaktläätsega, siis kohustub ta sellest viivitamatult Teenuse osutajale teada andma ning tagastama kontaktläätse ja originaalpakendi viivitamatult Teenuse osutajale ning lisama oma nime, tellimuse numbri ja põhjuse, miks kontaktläätsed tagastatakse.

7.2.2. Teenuse osutaja saadab kontaktläätse tagasi tootjale ekspertiisi teostamiseks ning juhul, kui tootja ekspertiisi käigus selgub, et tegemist on defektse kontaktläätsega, siis on Ostjal õigus saada defektse kontaktläätse asemele uus samasuguste parameetritega kontaktlääts tasuta ning Teenuse osutajal on kohustus asendada defektne kontaktlääts uuega. Teenuse osutajal ei ole kohustust ja võimalust tagastada Ostjale defektse kontaktläätse eest tasutud raha, vaid ainult asendada samaväärse kontaktläätsega.

7.2.3. Kui tootja ekspertiisi käigus selgub, et tegemist ei olnud defektse kontaktläätsega ning kontaktläätse kasutamisel rikuti kasutus- ja hooldustingimusi, siis ei ole Teenuse osutajal kohustust sellist kontaktläätse asendada ning Ostja kohustub tasuma kontaktläätse hinna ja ekspertiisi kulud.

7.2.4. Kontaktläätsede tagastamisega kaasnevad kulud kannab Ostja. Kui tootja ekspertiisi käigus selgub, et tegemist oli defektse kontaktläätsega, siis hüvitab Teenuse osutajaOstjale kontaktläätse tagastamise mõistlikud kulud, mille kohta peavad olema kuludokumendid.

7.3. Muud tooted.

7.3.1. Hügieenilistel kaalutlustel ei ole võimalik tagastada läätsekonteinereid, pintsette ja hooldusvahendeid.

8. Pretensiooni esitamise õigus

8.1. Teenuse osutaja vastutab Ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Ostjale. sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Teenuse osutaja kohustus.

8.2. Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Teenuse osutaja poole, saates e-kirja aadressile info@laatsed24.ee või helistada telefonil: +372 5688 5442.

8.3. Teenuse osutaja ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist Ostjale.

8.4. Kui veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest Teenuse osutaja vastutab, parandab või asendab Teenuse osutaja puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Teenuse osutaja Ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.

8.5. Teenuse osutaja vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

9. Otseturustus ja isikuandmete töötlemine

9.1. Teenuse osutaja kasutab Ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba Ostjale saatmiseks. Teenuse osutaja edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa.

9.2. Teenuse osutaja saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.

9.3. Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

10. Vaidluste lahendamine

10.1. Kui Ostjal on teenuse osutamise osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile info@laatsed24.ee või helistada telefonil +372 5688 5442.

10.2. Kui Ostja ja Teenuse osutaja ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on Ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

10.3. Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole aadressil http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Mobile navigation

Tahad parimaid pakkumisi?

Tahad parimaid pakkumisi?

Kui tellid 1 x kuus uudiskirja, saad kasutada parimaid pakkumisi ja lugeda seda, mis läätsekandjale teadmisväärset!

Sinu ostukorv

Logi sisse

Unustasid parooli?


või sisene läbi...


Loo konto

Luues konto, on Sul pärast ostu sooritamist järgmiseks korraks ootel sooduskupong.

Loo konto