Teenuse osutamise ja isikuandmete töötlemise tingimused

OÜ Läätsed.ee registrikood 12184293, aadress Reti tee 12, Peetri alevik, Rae vald, Harjumaa 75312, tel. +372 5688 5442 (edaspidi nimetatud Teenuse osutaja), ja klient, kes vormistab Läätsed24.ee veebipoes tellimuse ning identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi nimetatud Ostja), sõlmivad käesoleva Läätsed.ee kasutuslepingu (edaspidi nimetatud Kasutusleping).

1. Veebipood

1.1. Läätsed24.ee on veebipood, mille vahendusel toimub toodete müük Ostjale.

1.2. Läätsed24.ee on Teenuse osutajale kuuluv domeen ja kaubamärk.

2. Üldsätted

2.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel võlaõigusseadusest, teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning Kasutuslepingus kokkulepitust.

2.2. Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse Läätsed.ee teenusesse muudatusi.

2.3. Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta Kasutuslepingu tingimusi, ilma et tal oleks kohustus teatada sellest Ostjale.

2.4. Läätsed.ee pakutavaid tooteid müüakse füüsilistele ja juriidilistele isikutele.

2.5. Ostja kinnitab, et ta on vähemalt 18-aastane ning et ta on teovõimeline ja tema teovõimet ei ole piiratud.

3. Tooted ja ostu sooritamine 

3.1. Läätsed24.ee kuvatud toodete saadavus võib muutuda tehniliste probleemide tõttu lao või Läätsed.ee programmides.

3.2. Tootelehel on reeglina märgitud, kui kaua toote tellimine võib aega võtta. Laos olevate toodete puhul on see tavaliselt 1 tööpäev, eritellimustoodete puhul 5 – 15 tööpäeva. Kui tellimus sisaldab nii laos olevat kui tellitavat kaupa, siis saadetakse kogu kaup välja ühe saadetisena peale viimase toote saabumist lattu.

3.3. Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab Läätsed.ee töötaja Ostjaga ühendust, pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga, või tagastab raha Ostjale. Raha tagastatakse hiljemalt neljateist (14) kalendripäeva jooksul tellimuse tühistamisest.

3.4. Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest Läätsed24.ee -s. Läätsed24.ee -s olevad tootekirjeldused ei ole ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

3.5. Ostja valib välja soovitud tooted, sisestab tellimuse täitmiseks nõutud andmed (eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon, elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks) ning tasub toote eest valitud viisil (pangalink või pangaülekanne).

3.6. Ostja avaldab ja kinnitab, et ta soovib ja nõustub maksma kogu toote ostuhinna enne Teenuse osutajapoolset tellimuse täitmist. Kui Ostja valib tasumiseks maksmise pangalingi kaudu, siis kohustub Ostja koheselt tellimuse vormistamise käigus pangalingi kaudu toote ostuhinna ära tasuma. Kui Ostja soovib tasuda toote eest pangaülekandega, siis kohustub ta seda tegema hiljemalt kolme (3) kalendripäeva jooksul arvates tellimuse vormistamisest. Tellimus pööratakse täitmisele pärast raha laekumist Teenuse osutaja arveldusarvele.

3.7. Tellimuse esitamisel Ostja kinnitab, et:

3.7.1. tal on kontaktläätsed silmaarsti või optometristi poolt määratud ning ta on varem kontaktläätsi kandnud;

3.7.2. ta teab oma kontaktläätse tugevust ja teisi parameetreid;

3.7.3. ta oskab kontaktläätsi kasutada ja hooldada;

3.7.4. ta on teadlik ohtudest, mis võivad kaasneda kontaktläätsede kandmisega, samuti kontaktläätsede ebapiisava hoolduse või ebaõige käsitlemisega;

3.7.5. tal ei ole vastunäidustusi kontaktläätsede kandmiseks.

3.8. Ostja kohustub esitama tellimuse vormistamisel tõesed andmed. Teenuse osutaja ei vastuta tellimuse täitmisel Ostja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mitte täitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

4. Hinnad

4.1. Kõik Läätsed24.ee veebipoes olevad hinnad on eurodes ning sisaldavad käibemaksu.

4.2. Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta veebipoes kuvatavaid hindu. Kui Teenuse osutaja on muutnud hindu pärast Ostja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Teenuse osutaja tarnima Ostjale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Ostjal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

4. Kohaletoimetamine

5.1. Vastavalt Ostja soovile on võimalik tooted kätte toimetada ühel järgmistest viisidest:

5.1.1. Tooted toimetatakse Ostja poolt valitud SmartPOSTi või Omniva pakiautomaati või DPD pakiautomaati/pick-up punkti toote juurde kirjutatud aja jooksul. Sellise kättetoimetamise viisi korral tasub transpordi kulud Teenuse osutaja;

5.1.2. Kättetoimetamisviisi „Tulen ise Tartus järele“ puhul võib peale vastava teate saabumist tulla ise tellitud kaubale järele Collect.Net pakiautomaati aadressil Kastani 48H (endine Filosoofi 13), Tartu. Tööpäeval enne kella 16.30 saabunud tellimused pannakse sellesse pakiautomaati 1-2 tundi peale tellimuse vormistamist.

5.1.3. Tooted toimetatakse Ostjani (tellimuses märgitud kättetoimetamise aadressil) Eesti Vabariigi piires SmartKULLER kulleriga toote juurde kirjutatud aja jooksul. Sellise kättetoimetamise viisi korral tasub transpordi kulud Teenuse osutaja, kui tellimuse summa on suurem kui 48 eurot (koos käibemaksuga). Kui tellimuse summa on alla 48 euro, siis peab Ostja tasuma 3,00 eurot (sisaldab käibemaksu), kui soovib kaupa saada SmartKULLER teenusega.

5.2. Toodete kohaletoimetamise aeg tööpäevades on toodud iga toote puhul eraldi välja toote tellimise lehel.

6. Taganemisõigus

6.1. Pärast tellimuse kättesaamist on Ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda neljateist (14) päeva jooksul, välja arvatud peatükis 7 nimetatud toodete puhul, mida ei ole võimalik tagastada.

6.2. Taganemisõigus ei kohaldu, kui Ostjaks on juriidiline isik.

6.3. 14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuse, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes. Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Teenuse osutajal õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.

6.4. Kauba tagastamiseks tuleb täita kauba tagastamise vorm siin hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest

6.5. Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi). Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.

6.6. Teenuse osutaja tagastab tagastatava kauba kättesaamisel Ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik Ostjalt lepingu alusel saadud tasud. Teenuse osutaja võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni Ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

6.7. Kui ostja on sõnaselgelt valinud veebipoe pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea veebipood Ostjale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

6.8. Teenuse osutajal on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda Ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

6.9. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

7. Tagastamisele mittekuuluvad tooted

7.1. Mitte-standardsed kontaktläätsed

7.1.1. Mitte-standardsed kontaktläätsed on: spetsiaalse disainiga kontaktläätsed (nagu toorilised ja multifokaalsed kontaktläätsed) või muud spetsiaalselt Ostja jaoks tellitavad kontaktläätsed (pluss-tugevustega, ekstreemsete tugevustega kontaktläätsed).

7.1.2. Kuna mitte-standardseid kontaktläätsi valmistatakse vastavalt laekunud tellimustele (seega on tegemist tootega, mis on valmistatud konkreetse Ostja esitatud tingimuste kohaselt), siis ei saa neid tagastada ega ümber vahetada ning tellimust saab katkestada ainult kahekümne nelja (24) tunni jooksul arvates tellimuse esitamisest. Vastav teade tuleb saata Teenuse osutaja e-posti aadressile info@laatsed24.ee.

7.2. Defektiga kontaktläätsed.

7.2.1. Kui Ostja avastab kohe pärast kontaktläätse kasutama hakkamist, et tegemist võib olla defektse kontaktläätsega, siis kohustub ta sellest viivitamatult Teenuse osutajale teada andma ning tagastama kontaktläätse ja originaalpakendi viivitamatult Teenuse osutajale ning lisama oma nime, tellimuse numbri ja põhjuse, miks kontaktläätsed tagastatakse.

7.2.2. Teenuse osutaja saadab kontaktläätse tagasi tootjale ekspertiisi teostamiseks ning juhul, kui tootja ekspertiisi käigus selgub, et tegemist on defektse kontaktläätsega, siis on Ostjal õigus saada defektse kontaktläätse asemele uus samasuguste parameetritega kontaktlääts tasuta ning Teenuse osutajal on kohustus asendada defektne kontaktlääts uuega. Teenuse osutajal ei ole kohustust ja võimalust tagastada Ostjale defektse kontaktläätse eest tasutud raha, vaid ainult asendada samaväärse kontaktläätsega.

7.2.3. Kui tootja ekspertiisi käigus selgub, et tegemist ei olnud defektse kontaktläätsega ning kontaktläätse kasutamisel rikuti kasutus- ja hooldustingimusi, siis ei ole Teenuse osutajal kohustust sellist kontaktläätse asendada ning Ostja kohustub tasuma kontaktläätse hinna ja ekspertiisi kulud.

7.2.4. Kontaktläätsede tagastamisega kaasnevad kulud kannab Ostja. Kui tootja ekspertiisi käigus selgub, et tegemist oli defektse kontaktläätsega, siis hüvitab Teenuse osutaja Ostjale kontaktläätse tagastamise mõistlikud kulud, mille kohta peavad olema kuludokumendid.

7.3. Muud tooted.

7.3.1. Hügieenilistel kaalutlustel ei ole võimalik tagastada läätsekonteinereid, pintsette ja hooldusvahendeid.

8. Pretensiooni esitamise õigus

8.1. Teenuse osutaja vastutab Ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Ostjale. sellest esimese aasta jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Teenuse osutaja kohustus.

8.2. Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Teenuse osutaja poole, saates e-kirja aadressile info@laatsed24.ee või helistada telefonil: +372 5688 5442.

8.3. Teenuse osutaja ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist Ostjale.

8.4. Kui veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest Teenuse osutaja vastutab, parandab või asendab Teenuse osutaja puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Teenuse osutaja Ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.

8.5. Teenuse osutaja vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

9. Otseturustus ja isikuandmete töötlemine

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

 • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
 • kauba kohaletoimetamise aadress;
 • pangakonto number;
 • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
 • klienditoe andmed.

Mis eesmärgil ja milliseid isikuandmeid töödeldakse

 Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil ja juriidilise kohustuse täitmiseks  (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

 • Teenuse osutaja kasutab Ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) tellimuse haldamiseks ja töötlemiseks. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).
 • Teenuse osutaja edastab isikuandmeid nagu nimi, telefoninumber ja e-posti aadress veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.
 • Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
 • Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.
 • Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.
 • Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.
 • Kliendi eraldi antud nõusoleku alusel võib Läätsed.ee OÜ otseturustuse korras edastada turunduslikke teadaandeid (uudiskiri, kampaaniapakkumised, loosimised, rahuloluküsitlused vms) telefoni, e-posti, SMS-i ja teiste e-kanalite teel. Kliendil on õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta, samuti keelduda reklaamist ja pakkumistest, saates vastava teate e-postile info@laatsed24.ee. Info reklaamist ja pakkumistest loobumise võimaluse kohta on ka elektrooniliselt edastatud pakkumise või reklaami juures.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

 Säilitamine

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

10. Vaidluste lahendamine

10.1. Kui Ostjal on teenuse osutamise osas pretensioone, tuleb need saata e-kirjaga aadressile info[at]laatsed24.ee või helistada telefonil +372 5688 5442.

10.2. Kui Ostja ja Teenuse osutaja ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on Ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

10.3. Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole aadressil http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.4 Isikuandmete töötlemisega seotud järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Uudiskiri