Teenuse osutamise tingimused

OÜ Läätsed.ee registrikood 12184293, aadress Reti tee 12, Peetri alevik, Rae vald, Harjumaa 75312, tel. +372 5688 5442 (edaspidi nimetatud Teenuse osutaja), ja klient, kes vormistab Läätsed24.ee internetipoes tellimuse ning identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi nimetatud Teenuse kasutaja), sõlmivad käesoleva Läätsed.ee kasutuslepingu (edaspidi nimetatud Kasutusleping).

 1. E-pood

1.1. Läätsed24.ee on Teenuse osutaja poolt loodud internetipood, mille vahendusel toimub toodete müük Teenuse kasutajale.

1.2. Läätsed24.ee on Teenuse osutajale kuuluv domeen ja kaubamärk.

 1. Üldsätted

2.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel võlaõigusseadusest, teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning Kasutuslepingus kokkulepitust.

2.2. Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse Läätsed.ee teenusesse muudatusi.

2.3. Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta Kasutuslepingu tingimusi, ilma et tal oleks kohustus teatada sellest Teenuse kasutajale.

2.4. Läätsed.ee pakutavaid tooteid müüakse füüsilistele ja juriidilistele isikutele.

2.5. Teenuse kasutaja kinnitab, et ta on vähemalt 18-aastane Eesti resident ning et ta on teovõimeline ja tema teovõimet ei ole piiratud.

 1. Tooted ja ostu sooritamine

3.1. Kuvatavate toodete juurde on reeglina märgitud kui kaua nende tellimine aega võib võtta. Läätsed24.ee kuvatud toodete saadavus võib muutuda tehniliste probleemide tõttu lao või Läätsed.ee programmides.

3.2. Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab Läätsed.ee töötaja Teenuse kasutajaga ühendust, pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga, või tagastab raha Teenuse kasutajale. Raha tagastatakse hiljemalt neljateist (14) kalendripäeva jooksul.

3.3. Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest Läätsed24.ee -s. Läätsed24.ee -s olevad tootekirjeldused ei ole ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

3.4. Teenuse kasutaja valib välja soovitud tooted, kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon, elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks) ning tasuma toote eest valitud viisil (pangalink või pangaülekanne).

3.5. Teenuse kasutaja avaldab ja kinnitab, et ta soovib ja nõustub maksma kogu toote ostuhinna enne Teenuse osutajapoolset tellimuse täitmist. Kui Teenuse kasutaja valib tasumiseks maksmise pangalingi kaudu, siis kohustub Teenuse kasutaja koheselt tellimuse vormistamise käigus pangalingi kaudu toote ostuhinna ära tasuma. Kui Teenuse kasutaja soovib tasuda toote eest pangaülekandega, siis kohustub ta seda tegema hiljemalt kolme (3) kalendripäeva jooksul arvates tellimuse vormistamisest. Tellimus pööratakse täitmisele pärast raha laekumist Teenuse osutaja arveldusarvele.

3.6. Teenuse kasutaja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed. Teenuse osutaja ei vastuta tellimuse täitmisel Teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mitte täitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

3.7. Müük toimub siis kui Teenuse kasutaja on teinud Läätsed24.ee -s tellimuse, sisestanud kõik vajalikud andmed ning tasunud tellimuse eest.

 1. Hinnad

4.1. Kõik Läätsed24.ee -s olevad hinnad on eurodes ning sisaldavad käibemaksu.

4.2. Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta Läätsed24.ee -s kuvatavaid hindu. Kui Teenuse osutaja on Läätsed24.ee -s muutnud hindu pärast Teenuse kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Teenuse osutaja tarnima Teenuse kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Teenuse kasutajal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

 1. Tarneaeg ja kohaletoimetamise tingimused

5.1. Vastavalt Teenuse kasutaja soovile on võimalik tooted kätte toimetada kolmel (3) erineval viisil:

5.1.1. Tooted toimetatakse Teenuse kasutaja poolt valitud SmartPOST-i pakiautomaati toote juurde kirjutatud aja jooksul. Sellise kättetoimetamise viisi korral tasub transpordi kulud Teenuse osutaja;

5.1.2. Tooted toimetatakse Teenuse kasutaja poolt valitud Omniva pakiautomaati toote juurde kirjutatud aja jooksul. Sellise kättetoimetamise viisi korral tasub transpordi kulud Teenuse osutaja;

5.1.3. Tooted toimetatakse Teenuse kasutajani (tellimuses märgitud kättetoimetamise aadressil) Eesti Vabariigi piires SmartKULLER kulleriga toote juurde kirjutatud aja jooksul. Sellise kättetoimetamise viisi korral tasub transpordi kulud Teenuse osutaja, kui tellimuse summa on suurem kui 48 eurot (koos käibemaksuga). Kui tellimuse summa on alla 48 euro, siis peab Teenuse kasutaja tasuma 3,00 eurot (sisaldab käibemaksu), kui soovib kaupa saada SmartKULLER teenusega.

5.2. Kontaktläätsede kohaletoimetamise aeg tööpäevades on toodud iga toote puhul eraldi välja toote tellimise lehel.

 1. Lepingust taganemine enne Teenuse osutajapoolset lepingu täitmist

6.1. Pärast tellimuse kättesaamist on Teenuse kasutajal õldjuhul õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda neljateist (14) päeva jooksul, välja arvatud peatükis 7 toodud toodete puhul, mida ei ole võimalik tagastada.

6.2. Taganemisõigus ei kohaldu, kui Teenuse tarbijaks on juriidiline isik.

6.3. 14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuse, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes. Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuse, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Teenuse osutajal õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.

6.4 Kui Teenuse kasutaja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu Teenuse osutajapoolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub Teenuse kasutaja sellest viivitamatult Teenuse osutajale kirjalikult teatama. Teade lepingust taganemiseks tuleb saata elektronposti aadressil info@laatsed24.ee. E-maili tuleb märkida tellimuse esitamise kuupäev ja tellimuse number, millest soovitakse taganeda, ning lisada Teenuse kasutaja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon).

6.5. Kui taganemisavaldus jõuab Teenuse osutajani pärast Teenuse osutajapoolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt Kasutuslepingu punktile 7 – Tagastusõigus.

6.6. Teenuse osutaja kannab Teenuse kasutaja tasutud summa tagasi hiljemalt neljateist (14) kalendripäeva jooksul alates lepingust taganemise soovi kättesaamisest.

6.7. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

 1. Tagastusõigus

7.1. Standardsete kontaktläätsede tagastamine.

7.1.1. Läätsed24.ee -st ostetud standardsetele kontaktläätsedele kehtib neljateist (14) kalendripäevane tagastusõigus.

7.1.2. Standardsete kontaktläätsede tagastamiseks kohustub Teenuse kasutaja kõigepealt Teenuse osutajaga e-maili teel ühendust võtma ning Teenuse osutaja väljastab Teenuse kasutajale tagastamise numbri. Ilma selle numbrita Läätsed.ee ei aktsepteeri kontaktläätsede Teenuse osutajale tagasi saatmist.

7.1.3. Tagasi saadetud kontaktläätsed peavad olema: avamata (avamata konteiner/karp ja/või pakk), originaalpakendis ning sobilikud uuesti müümiseks, tagastatud neljateist (14) kalendripäeva jooksul arvates nende kättesaamisest, tagastamise numbriga, koopiaga tellimusest või arvest.

7.1.4. Kontaktläätsede tagastamisega kaasnevad kulud kannab Teenuse kasutaja.

7.1.5. Kontaktläätsede tagastamisel kohustub Teenuse osutaja kandma Teenuse kasutajale tagasi kontaktläätsede eest tasutud summa hiljemalt neljateist (14) kalendripäeva jooksul arvates kontaktläätsede Teenuse osutajale tagastamisest. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

7.2. Mitte-standardsed kontaktläätsed.

7.2.1. Mitte-standardsed kontaktläätsed on: spetsiaalse disainiga kontaktläätsed (nagu toorilised ja multifokaalsed kontaktläätsed) või muud spetsiallselt Teenuse tarbija jaoks tellitavad kontaktläätsed (pluss-tugevustega, ekstreemsete tugevustega kontaktläätsed).

7.2.2. Kuna mitte-standardseid kontaktläätsi valmistatakse vastavalt laekunud tellimustele (seega on tegemist tootega, mis on valmistatud konkreetse Teenuse kasutaja esitatud tingimuste kohaselt), siis ei saa neid tagastada ega ümber vahetada ning tellimust saab katkestada ainult kahekümne nelja (24) tunni jooksul arvates tellimuse esitamisest. Vastav teade tuleb saata Teenuse osutaja e-posti aadressile info@laatsed24.ee.

7.3. Defektiga kontaktläätsed.

7.3.1. Kui Teenuse kasutaja avastab kohe pärast kontaktläätse kasutama hakkamist, et tegemist võib olla defektse kontaktläätsega, siis kohustub Teenuse kasutaja sellest viivitamatult Teenuse osutajale teada andma ning tagastama kontaktläätse ja originaalpakendi viivitamatult Teenuse osutajale ning lisama oma nime, tellimuse numbri ja põhjuse, miks kontaktläätsed tagastatakse.

7.3.2. Teenuse osutaja saadab kontaktläätse tagasi tootjale ekspertiisi teostamiseks ning juhul, kui tootja ekspertiisi käigus selgub, et tegemist on defektse kontaktläätsega, siis on Teenuse kasutajal õigus saada defektse kontaktläätse asemele uus samasuguste parameetritega kontaktlääts tasuta ning Teenuse osutajal on kohustus asendada defektne kontaktlääts uuega. Teenuse osutajal ei ole kohustust ja võimalust tagastada Teenuse kasutajale defektse kontaktläätse eest tasutud raha, vaid ainult asendada samaväärse kontaktläätsega.

7.3.3. Kui tootja ekspertiisi käigus selgub, et tegemist ei olnud defektse kontaktläätsega ning kontaktläätse kasutamisel rikuti kasutus- ja hooldustingimusi, siis ei ole Teenuse osutajal kohustust sellist kontaktläätse asendada ning Teenuse kasutaja kohustub tasuma kontaktläätse hinna ja ekspertiisi kulud.

7.3.4. Kontaktläätsede tagastamisega kaasnevad kulud kannab Teenuse kasutaja. Kui tootja ekspertiisi käigus selgub, et tegemist oli defektse kontaktläätsega, siis hüvitab Teenuse osutaja Teenuse kasutajale kontaktläätse tagastamise mõistlikud kulud, mille kohta peavad olema kuludokumendid.

7.4. Muude toodete tagastamine.

7.4.1. Hügieenilistel kaalutlustel ei ole võimalik tagastada läätsekonteinereid, pintsette ja hooldusvahendeid.

7.4.2. Läätsed24.ee -st ostetud muudele toodetele kehtib neljateist (14) kalendripäevane tagastusõigus.

7.4.3. Toodete tagastamiseks kohustub Teenuse kasutaja kõigepealt Teenuse osutajaga e-maili teel ühendust võtma ning Teenuse osutaja väljastab Teenuse kasutajale tagastamise numbri. Ilma selle numbrita Läätsed.ee ei aktsepteeri kontaktläätsede Teenuse osutajale tagasi saatmist.

7.4.4. Tagasi saadetud tooted peavad olema: avamata (avamata konteiner/karp ja/või pakk), originaalpakendis ning sobilikud uuesti müümiseks, tagastatud neljateist (14) kalendripäeva jooksul arvates nende kättesaamisest, tagastamise numbriga, koopiaga tellimusest või arvest.

7.4.5. Toodete tagastamisega kaasnevad kulud kannab Teenuse kasutaja.

 1. Isikuandmed ja nende kasutamine

8.1. Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks.

8.2. Tellimuse esitamisel Teenuse kasutaja poolt sisestatud isikuandmed kantakse Teenuse osutaja kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Teenuse kasutajale.

8.3. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine Läätsed.ee tellimuse registreerimisel.

8.4. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed: eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon, elektronposti aadress, aadress: linn, tänav, maja, korter, postiindeks.

8.5. Isikuandmeid töötleb OÜ Läätsed.ee registrikood 12184293, aadress Reti tee 12 Peetri alevik, Rae vald, Harjumaa 75312, tel. +37256885442.

8.6. Isikuandmed, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Teenuse kasutajale, edastatakse vahendusteenust osutavaile ettevõtteile.

8.7. Isikuandmete kaitse on tagatud turvameetmetega.

8.8. Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

8.9. Teenuse osutaja kohustub edastama Teenuse kasutaja isikuandmeid, kui seadus selleks kohustab.

8.10. Teenuse kasutajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või kõrvaldada andmed registrist.

8.11. Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressile tellimuskinnituse.

 1. Vastutus

9.1. Teenuse kasutaja kohustub kasutama Läätsed.ee teenust üksnes seadustele ja headele tavadele vastavatel eesmärkidel.

9.2. Teenuse kasutaja vastutab ise kõikide Läätsed.ee teenuse kasutamist eeldavate seadmete, tarkvara ja andmesidesüsteemide muretsemise ning korrashoidmisega seotud kulutuste, samuti muude Läätsed.ee teenuse kasutamisest põhjustatud kulutuste eest.

9.3. Teenuse kasutaja vastutab täielikult Kasutuslepingu, seaduste või heade tavade vastasest Läätsed.ee teenuse kasutamisest Teenuse osutajale, teistele Läätsed.ee teenuse kasutajatele või kolmandatele isikutele tekkinud kahju eest.

 1. Pretensiooni esitamise õigus

10.1. Teenuse osutaja vastutab müüdud toote lepingutingimustele mittevastavuse eest või puuduse eest, mis oli olemas juba toote üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates toote üleandmisest ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul toote üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba toote üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Teenuse osutaja kohustus.

10.2. Teenuse kasutajal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Teenuse osutaja poole, saates e-kirja aadressile info@laatsed24.ee või helistada telefonile +372 5688 5442

10.3. Teenuse kasutajal on õigus tootel ilmnenud puuduste avastamise korral nõuda toote tasuta parandamist ja selle võimatuse korral asendamist.

10.4. Müügigarantiiga on hõlmatud kõik tootel ilmnenud puudused, v.a. puudused, mis on tekkinud Teenuse kasutaja süül.

10.5. Ilmnenud toote puudustest Teenuse osutajale teatamisel (punkt 10.2) esitab Teenuse kasutaja Teenuse osutajale toote, toote originaalpakendi ja tellimuse numbri.

10.6. Teenuse osutaja ei vastuta toote puuduste eest, kui:

10.6.1. Teenuse kasutaja on rikkunud toote kasutus- ja hooldustingimusi;

10.6.2. nõue kontaktläätsede osas esitatakse hiljem kui seitsme (7) kalendripäeva jooksul arvates kontaktläätsede kasutusele võtmisest;

10.6.3. toodet on püütud iseseisvalt parandada;

10.6.4. nõudele ei lisata toodet, toote originaalpakendit ja tellimuse numbrit.

10.7. Tootele annab müügigarantii OÜ Läätsed.ee registrikood 12184293, aadress Reti tee 12 Peetri alevik, Rae vald, Harjumaa 75312, tel. +37256885442.

10.8. Müügigarantiist tulenevate õiguste kasutamiseks tuleb Teenuse kasutajal pöörduda OÜ Läätsed.ee töötaja poole saates meili e-posti aadressile info@laatsed24.ee

10.9. Lisaks käesolevast punktist tulenevatele õigustele on Teenuse kasutajal ka muud seadusest tulenevad õigused.

 1. Erimeelsused

11.1. Kasutuslepingut puudutavad erimeelsused püütakse lahendada lepingupoolte vaheliste läbirääkimiste teel. Pretensioonid tuleb saata e-kirja aadressile info@laatsed24.ee või helistada telefonile +372 5688 5442.

11.2. Kui Teenuse tarbija ja osutaja ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on erimeelsuste lahendamiseks Teenuse tarbijal võimalus pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Täiendav info aadressil www.komisjon.ee.

11.3. Teenuse tarbija võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava ODR-platvormi poole aadressil http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.4. Kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlus Teenuse osutaja asukohajärgses Maakohtus vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

 1. Kasutamistingimused

12.1. Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Teenuse kasutajale kohustuslik.

12.2. Tellimuse esitamisel, märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun Läätsed.ee kasutamise tingimustega”, Teenuse kasutaja kinnitab, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.

12.3. Tellimuse esitamisel Teenuse kasutaja kinnitab, et:

12.3.1. tal on kontaktläätsed silmaarsti või optometristi poolt määratud ning ta on varem kontaktläätsi kandnud;

12.3.2. ta teab oma kontaktläätse tugevust ja teisi parameetreid;

12.3.3. ta oskab kontaktläätsi kasutada ja hooldada;

12.3.4. ta on teadlik ohtudest, mis võivad kaasneda kontaktläätsede kandmisega, samuti kontaktläätsede ebapiisava hoolduse või ebaõige käsitlemisega;

12.3.5. tal ei ole vastunäidustusi kontaktläätsede kandmiseks.

 1. Lõppsätted

13.1. Juhul, kui mingi Kasutuslepingu säte osutub seaduste või muude õigusaktide vastuvõtmise, muutmise või tühistamise tagajärjel nendega vastuolus olevaks, ei mõjuta see ülejäänud Kasutuslepingu sätete kehtivust ning Teenuse osutaja võtab tarvitusele abinõud seadusandlusele mittevastava sätte asendamiseks uue legitiimse sättega.

13.2. Kasutuslepingus kasutatud punktide pealkirjad on mõeldud üksnes viitamiseks ning Kasutuslepingu teksti lugemise kergendamiseks. Pealkirjad ei oma õiguslikku tähendust tõlgendamisel.